Sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta na području Karlovačke županije

Načelnik općine Saborsko prisustvovao je  svečanom potpisivanju Sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta na području Karlovačke županije, za projekt razminiranja šumskih površina u naselju Lička Jasenica, općina Saborsko. Ovim će Sporazumom Karlovačka županija osigurati 350 tisuća kuna, a HCR ostala potrebna sredstva do ukupno 1.308.375,00 kuna potrebnih za realizaciju ovog projekta.

Sporazum je u ime Karlovačke županije potpisao  župan Damir Jelić, a u ime Hrvatskog centra za razminiranje ravnatelj Zdravko Modrušan.

781 pogleda