Poziv učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Saborsko o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima

Pozivaju se zakonski zastupnici učenika srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da mogu, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 20. srpnja 2018., ostvariti pravo na financiranje troška smještaja  u iznosu od 630,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Saborsko svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrda o upisu u srednju školu,
    2. preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
    3. izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
    4. Uvjerenje o prebivalištu učenika ili preslika osobne iskaznice učenika
    5. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE SABORSKO

757 pogleda