Poziv za osmu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

    OPĆINA SABORSKO

     OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ: 2133/15-01-18-1

Saborsko, 26.rujna 2018.

                                      

Temeljem čl.33. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije  17/13, 4/18 i 12/18), te članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije  23/09) sazivam osmu  redovnu  sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 4. listopada 2018. (četvrtak) s početkom u 9 sati u  prostorijama općine Saborsko – vijećnica.

DNEVNI RED

 

– Vijećnička pitanja

 

  1. Verifikacija zapisnika sa sedme redovne sjednice 20.srpnja 2018.
  2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.
  3. Odluka o prijenosu djelatnosti distribucije vode za područje Općine Saborsko javnom isporučitelju-ovlaštenom distributeru
  4. Odluka o službenoj iskaznici komunalnog redara
  5. Razno

 

Molimo Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a u slučaju spriječenosti da izvijestite na broj telefona: 571-195.

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                    

                                     Zvonko Conjar

746 pogleda