Savjetovanje s javnošću

I. rebalans proračuna za 2019.


Odluka o komunalnom redu


Paušalni porez


Plan proračuna


Odluka o komunalnom doprinosu


Odluka o komunalnoj naknadi


Poziv na javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Saborsko

1,079 pogleda