Povjerenstvo za gradnju ceste D-42 Saborsko-Rakovica – sastanak i obilazak dionice buduće ceste

Dana 20.3.2019. Povjerenstvo za gradnju ceste D-42 Saborsko-Rakovica je održalo sastanak te obišlo dionicu buduće ceste. Na sastanku su bili nazočni i načelnik Općine Saborsko Marko Bićanić i načelnik Općine Rakovica Franjo Franjković.

908 pogleda