Archive

Novosti

Objekti (kuće) na području općine Saborsko namijenjene za prodaju ili dugogodišnji zakup

Popis objekata namijenjenih za prodaju ili dugogodišnji zakup preuzmite OVDJE.

Novosti

Kolegij župana u Općini Saborsko – 16. travnja

Kolegij župana održan je u utorak, 16. travnja, u Općini Saborsko, zajedno s općinskim kolegijem. Na kolegiju održanom u Općinskoj vijećnici, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom

Novosti

ZBIRNA LISTA KANDIDATA : ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SABORSKO

16/04/2019  8:50 Na osnovi članka 19., Članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te Članka 41. točke 4 Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih (“Narodne novine”, broj

Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

Novosti

IZBOR VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORI PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA – 5. SVIBNJA 2019. GODINE

Poštovani, u svezi provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju  5. svibnja 2019.