JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

 

 J A V N I     N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na radno mjesto:

  1. ADMINISTRATIVNI REFERENT: 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE.

Upute kandidatima i podatke o plaći preuzmite OVDJE.

Poziv na pisano testiranje i intervju preuzmite OVDJE.


Izvješće o provedenom javnom natječaju preuzmite OVDJE.

1,555 pogleda