Iskaz interesa za upis djece u dječji vrtić

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su aktivnosti oko uspostave dječjeg vrtića u Općini Saborsko u tijeku, ali kako bismo uopće mogli započeti s realizacijom dječjeg vrtića i provedbom programa rada, nužno je utvrditi broj zainteresirane djece.

Zbog navedenog molimo da nam iskažete svoj interes u što kraćem roku i to dolaskom na našu adresu osobno, putem telefona (047-571-195) ili putem e-maila: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr.

748 pogleda