Javni poziv Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta objavili su danas javni poziv namijenjen gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom većim od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Prijave počinju 5.9. – 26.9. 2019.

Ciljevi programa

 • Modernizacija i/ili unaprjeđenje procesa rada i poslovanja
 • Povećanje proizvodnog kapaciteta

Maksimalni iznos sredstva je 60.000kn

Vrijeme provedbe projekta je 6 mjeseci od sklapanja ugovora

Ukoliko se aktivnosti u projektu odnose na kupnju poljoprivrednog zemljišta ili kupnju poljoprivredne mehanizacije strojeva i opreme, aktivnost se mora provoditi još 2 godine od sklapanja ugovora

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • OPG  ekonomske veličine od 500 – 4.999€
 • Prijavitelji koji su dobili sredstva u natječaju 6.3.1. ili kroz LAG ili u 2018. godini ne mogu se javiti na natječaj

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih  prostora i objekta uključujući vanjsku infrastrukturu
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva ili opreme (nove ili rabljenje)
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekta za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih uključujući troškove promidžbe vlastitih proizvoda
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednih gospodarstva

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.1.2019. godine

LINK: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-7-5-milijuna-kuna/2596

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Prijave počinju od 29.8. 2019. g do 27. 9. 2019.

Prihvatljivi prijavitelji

mikro, mala i srednja poduzeća

Ciljevi su

 • rast i razvoj poduzetništva
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
 • uravnotežen regionalni razvoj

Namjena sredstva

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

LINK https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

 

967 pogleda