Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

CategoriesNatječaji

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Saborsko.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

zahtjev za dodjelu stipendije
– potvrdu  o upisu akademske godinu 2019./2020.,
– potvrdu o prebivalištu (osobna iskaznica)
izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi,
– potvrdu Općine Saborsko o izvršenju svih financijskih obveza,
– dokaz  o braniteljskom ili dr. statusu kod korištenja prednosti pri dodjeli stipendije
– presliku žiro računa podnositelja zahtjeva
izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

 

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali I, II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Saborsko i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati djeca hrvatskih branitelja, djeca poginulih branitelja, invalida Dom.rata, dragovoljaca i veterana.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 24. listopada 2019. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Saborsko i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA SABORSKO, Senj 44, 47306 Saborsko, s naznakom “za studentske stipendije”.

 

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Saborsko neposredno ili na telefon: 047/571-195.


Cjeloviti tekst natječaja preuzmite OVDJE.


Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2019./2020.

751 pogleda