Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko raspisuje

 J A V N I     N A T J E Č A J

za radno mjesto: Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno,  uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Upute i obavijesti kandidatima nalaze se ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti preuzmite ovdje

Izvješće o provedenom natječaju preuzmite ovdje.

1,207 pogleda