Građenje građevine javne i društvene namjene- Općinski dom kulture i vatrogastva

Građenje građevine javne i društvene namjene- Općinski dom kulture i vatrogastva – Općina Saborsko – službene stranice


Općina Saborsko započinje s provedbom projekta „Građenje građevine javne i društvene namjene- Općinski dom kulture i vatrogastva“, sufinanciranog sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Ciljevi Projektasu doprinijeti smanjenju i zaustavljanju populacijskog osipanja i iseljavanja mladih i radno sposobnih stanovnika Općine te unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Općine

Rezultati Projekta su:

  • Osiguranje prostora i uvjeta za unapređenje društveno-kulturnog života stanovnika općine Saborsko
  • Osiguranje prostora i boljih uvjeta za kvalitetniji rad DVD-a Saborsko

Glavne aktivnosti koje će se provesti kroz ovaj projekt su gradnja građevinejavne i društvene namjene na dvije etaže, opremanje izgrađene građevine i uređenje zelene površine.

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta:     6.867.946,24 HRK

Iznos koji sufinancira EU:           6.122.594,99 HRK

1,062 pogleda