PRVO PUNJENJE ELEKTRIČNOG VOZILA U SABORSKOM

Općina Saborsko je realizirala projekt „Punionice električnih vozila“ u 2019.g.  Vrijednosti  projekta je 129.434,00 kn, od čega je Općina sufinancirala 60% , a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 40% vrijednosti projekta.

Dana 17.06.2020. malo smo zabilježili  prvo punjenje električnog vozila ispred zgrade Općine Saborsko…

800 pogleda