JAVNI POZIV ZA 2020. godinu za financiranje/sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Općine Saborsko

Upute za prijavitelje nalaze se ovdje.

Javni poziv za financiranje projekata udruga nalazi se ovdje.

Prijavni obrazac za projekte udruga možete preuzeti ovdje.

Izjava za udruge da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini nalazi se ovdje.

Izjavu u nekažnjavanju možete preuzeti ovdje.

688 pogleda