OBAVIJEST!

Dana 12. i 13.11.2020. godine, četvrtak i petak, neće se odvoziti komunalni otpad.
Korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada, usluga će biti izvršena u ponedjeljak i utorak, 9. i 10.11. 2020. godine.

SABKOM D.O.O.

709 pogleda