Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

OBAVIJEST

o promjeni žiro računa i poslovne banke

 

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Saborsko promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 1. siječnja 2021. godine Općina Saborsko posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom a novi broj žiro računa Općine Saborsko glasi: HR7523900011837800000.

Sva plaćanja (komunalna naknada , komunalni doprinos, porez na kuće za odmor  i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR3725000091837800000), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR7523900011837800000.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

781 pogleda