JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE SABORSKO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

CategoriesIzdvojeno / Novosti
Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Saborsko da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16 i 101/17) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2021. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  SABORSKO radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Sukladno čl.5. Odluke o lokalnim porezima Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18/17 I 42/17) , kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

Sukladno čl.6. iste Odluke ,porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

 

Sukladno članku 8. Odluke, porez na kuće za odmor iznosi 9,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti na našoj web stranici ili u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO.
 Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu OPĆINE  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO ili elektronskim putem: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 047-571-195.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

 

517 pogleda