Podsjetnik vlasnicima nekretnina na poštivanje odredbi Odluke o komunalnom redu

PREDMET: Podsjetnik vlasnicima  nekretnina na  poštivanje

                        odredbi Odluke o komunalnom redu

 

Poštovani,

kao vlasnici nekretnina na području Općine Saborsko, obavezni  ste, sukladno članku 6. i 21. Odluke o komunalnom redu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 35/19),svoju okućnicu odnosno okoliš zgrade održavati urednima kao i neizgrađeno građevinsko zemljište.

Ostale parcele molimo uređivati  prema Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama  za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. (Glasnik Karlovačke županije 27/20).

Link na navedene odluke:

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2020/05/Odluka-o-agrotehni%C4%8Dkim-mjerama…docx

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2019/08/odluka-o-komunalnom-redu.docx

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica

Sanja Špehar, spec.publ.admin.

 

695 pogleda