stipendija

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

CategoriesNatječaji / Novosti

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Saborsko.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

Zahtjev za dodjelu stipendije

– potvrdu  o upisu akademske godinu 2021./2022.,
– uvjerenje o prebivalištu (osobna iskaznica)
izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi,
-dokaz  o braniteljskom ili dr. statusu kod korištenja prednosti pri dodjeli stipendije
– presliku žiro računa podnositelja zahtjeva.

-potvrdu Općine Saborsko i komunalnog poduzeća Sabkom  o stanju duga za adresu na koju je prijavljeno prebivalište

izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali I, II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Saborsko u trajanju od najmanje godinu dana  i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Prednost pri dodijeli imat će kandidati djeca poginulih branitelja i  invalida Domovinskog  rata.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 11. listopada 2020. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Saborsko i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA SABORSKO, Senj 44, 47306 Saborsko, s naznakom “za studentske stipendije”.

 

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobitina telefon: 047/571-195 ili putem e-maila opcina-saborsko1@ka.htnet.hr.

 

Cjeloviti tekst natječaja preuzmite na sljedećim poveznicama: 

Natječaj za studentske stipendije 2021. (.doc)

Natječaj za studentske stipendije (.pdf)

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim poveznicama: 

ZAHTJEV za dodjelu stipendije

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Izjava studenta da ne prima drugu stipendiju

 

 

 

598 pogleda