Investicije u razvoj vodoopskrbe 2022. – 2024.

Na inicijativu zamjenika generalnog direktora Hrvatskihi voda gospodina Davora Vukmirića održan je drugi sastanak vezan za regionalni vodovod Lička Jesenica, 10. studenog 2021. godine u 11 sati u prostoru općine Saborsko.

Sastanku su bili prisutni: Davor Vukmirić, Davorin Piha, Janko Šurina, Ana Rukavina Stilinović, Martina Furdek Hajdin, Dalibor Domitrović, Ante Kovač, Mihovil Bićanić, Ana Rapo, Bojan Prebežić, Dalibor Domitrović, Pero Damjanović, Marko Šimić,  Marko Župan, Goran Dunić, Marko Župan, Zoran Marić, Nikola Šurdonja, Ante Gašpar, Marko Bležević i Marko Bićanić.

Zamjenik generalnog direktora g. Davor Vukmirić ukazao na smjernice kojima će Hrvatske vode biti na usluzi za područje Općina Saborsko, Plitvička jezera i Rakovica, zajedno sa svojim suradnicima. Smjernica sastanka je da se za iduću sezonu vodoopskrbni sustav stavi u zadovoljavajuće stanje, dok su prisutni iskazali svoje mišljenje te stavili se na raspolaganja.

 

699 pogleda