1

NOVO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

  1. prosinca 2021. godine tvrtka GRADATIN d.o.o. isporučila je novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Saborsko SABKOM d.o.o.

Komunalnom poduzeću SABKOM d.o.o. odobren je projekt „Nabave novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Projekt je prijavljen na natječaj „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Cilj projekta je nabava komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada koje će se koristiti na području Općine Saborsko.

Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš.

 

480 pogleda