Građenje građevine javne i društvene namjene- Općinski dom kulture i vatrogastva

Općina Saborsko provela je projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene- Općinski dom kulture i vatrogastva“ sukladno Planu.

Projekt započet 24. ožujka 2020. godine uspješno je realiziran dana 14.03.2022. godine te su ostvareni svi rezultati projekta sukladnu Planu i ciljevima projekta:

  • Osiguran je prostor i uvjeti za unapređenje društveno-kulturnog života stanovnika općine Saborsko
  • Osiguran je prostori bolji uvjeta za kvalitetniji rad DVD-a Saborsko

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.867.946,24 HRK od čega je  6.122.594,99 HRK sufinancirano iz sredstava EU.

projekt

409 pogleda