fzoeu

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv iz naslova ove obavijesti.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: Javni poziv za poticanje OIE EnU-1 22.pdf (fzoeu.hr)

Poziv objavljuje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sažetak:

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.

Predmet Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na građevine oštećene u potresu.

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021 . – 2030. „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE.

Prihvatljivi prijavitelji:

            Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga)

 

 Rok za podnošenje prijave:

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno o iznosu raspoloživih financijskih sredstava.

Raspoloživa sredstva:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Po Projektu može se ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjimai drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

 

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi prijave, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte info@ra-kazup.hr.

 

 

374 pogleda