naslovna

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Više možete saznati u informativnom letku:

EPPR-letak (.pdf)

256 pogleda