NASLOVNA

Obavijest o početku predočavanja k.o.Čorkova uvala i k.o.Saborsko 1

CategoriesNovosti

ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU
NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA ZA DIO
KATASTARSKE OPĆINE SABORSKO I KATASTARSKE OPĆINE
ČORKOVA UVALA (NN 126/2021)


i Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave (Naručitelj) i
zajednice ponuditelja tvrtki ACES d.o.o. Zadar, CADCOM d.o.o. Zagreb,
Geo Grupa d.o.o. Zagreb i Geoprojekt d.d. Opatija, ovim putem
upućujemo
OBAVIJEST


o početku postupka predočavanja podataka prikupljenih
novom katastarskom izmjerom
u svrhu izrade katastra
nekretnina za dio katastarske općine Saborsko i za katastarsku
općinu Čorkova uvala.


Predočavanje započinje od petka 26.08.2022. u terenskom uredu u
prostorijama Općine Saborsko na adresi Saborsko, Senj 44.


Prilikom predočavanja podataka stranka koja pristupi predočavanju moći
će dobiti uvid u podatake o predmetnim česticama za koje joj je upućen
poziv prikupljene i utvrđene novom katastarskom izmjerom (podaci o tijeku
međa, uporabi, građevinama na čestici, površinama, evidentiranim
nositeljima prava) te dobiti objašnjenja vezana uz stanje predočenih
podataka. U postupku predočavanja elaborata nositelj prava, odnosno
osoba koja pristupi predočavanju, potpisuje izjavu kojom potvrđuje da su
mu podaci predočeni.


U slučaju nejasnoća nazovite nas radnim danom (od 17.kolovoza) u
vremenu od 13 – 15 sati na kontakta kontakt telefon 095/8605-205 ili
pošaljite e-mail na vedran.car@cadcom.hr; andela.omazic@cadcom.hr .

248 pogleda