JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE SABORSKO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2023. GODINU

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Saborsko da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16, 101/17 i 114/22) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2023. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  SABORSKO radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Članak 27. Zakona o lokalnim porezima Općine Saborsko ( dalje u tekstu: Zakon) propisuje u kojim slučajevima se ne plaća porez na kuće za odmor.

Sukladno članku 25. Zakona , porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.


Sukladno članku 4. Odluke o lokalnim porezima Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 58/22), porez na kuće za odmor iznosi 1,19 € po četvornom metru korisne površine. 

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 10,00 do 660,00 € , te za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 €, a sukladno članku 56. Zakona.

Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti na našoj web stranici ili u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO.
Na osnovu navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu: OPĆINA  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO ili elektronskim putem: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 047-571-195. 

Obrazac možete preuzeti ovdje.

 

230 pogleda