sabkom

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

CategoriesNovosti

Zimski period, 2 puta mjesečno.

Četvrtak, Saborsko, Biljevina, Kuselj

12.01.2023.

26.01.2023.

09.02.2023.

23.02.2023.

09.03.2023.

23.03.2023.

06.04.2023.

20.04.2023.

04.05.2023.

18.05.2023.

 

Petak, Lička Jesenica, Begovac, Blata

13.01.2023.

27.01.2023.

10.02.2023.

24.02.2023.

10.03.2023.

24.03.2023.

07.04.2023.

21.04.2023.

05.05.2023.

19.05.2023.

205 pogleda