np

Oglasi za posao NP Plitvička jezera za turističku sezonu 2023.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1) od 17. srpnja 2022. godine,  članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ te sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-8 od 13. siječnja 2023. godine), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.),  za radna mjesta koja možete pronaći na poveznici:

Oglas – turistička sezona 2023. – Nacionalni park “Plitvička jezera” (np-plitvicka-jezera.hr)

375 pogleda