Javni poziv za upis djece u mješovito odgojno – obrazovnu skupinu za pedagošku godinu 2023./24.

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Plaški i Dječjem vrtiću Saborsko
održane 12.6.2023.godine s početkom u 10,30 sati u prostoru školske knjižnice matične škole možete preuzeti na poveznici: Zapisnik Povjerenstva za upis.

Na 2. sjednici Povjerenstva za provođenje upisa u predškolski program – mješovito odgojno obrazovnu skupinu pri Osnovnoj školi Plaški za Dječji vrtić Plaški i Dječji vrtić Saborsko za pedagošku godinu 2023./24.održanoj 12.6.2023. godine s početkom u 10,30 sati nakon evaluiranja zahtjeva, provjere dokumentacije i izvršenog bodovanja donosi se Prijedlog liste prvenstva upisa.

Javni poziv za upis djece u mješovito odgojno – obrazovnu skupinu za pedagošku godinu 2023./24. radi provođenja programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri OŠ Plaški u Plaškom i PŠ Saborsko možete preuzeti na poveznici: JAVNI POZIV ZA UPIS

 

300 pogleda