Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2023. godini

Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2023. godini.

Dokumentacija:

ODLUKA Županice o raspisivanju natječaja
TEKST javnog poziva
PROGRAM demografskih mjera


Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

Natječaj je otvoren od 29. svibnja 2023. godine do 27. lipnja 2023. godine.

222 pogleda