Poziv vlasnicima-korisnicima nekretnina na održavanje komunalnog reda

 grb

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

grbeOPĆINA SABORSKO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 KLASA : 363-04/23-01/24 URBROJ:2133-15-03/05-23-1

Saborsko, 31.svibnja 2023.godine

PREDMET: Poziv vlasnicima-korisnicima nekretnina na održavanje komunalnog reda

Poštovani,

Kao vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Općine Saborsko, obavezni ste, sukladno članku 6. i 21. Odluke o komunalnom redu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 35/19) , svoju okućnicu odnosno okoliš zgrade održavati urednima kao i neizgrađeno građevinsko zemljište.

Ostale parcele molimo uređivati prema Odluci o agrotehničkim mjerama,mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu.(Glasnik Karlovačke županije 27/20).

Link na navedene odluke:

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2020/05/Odluka-o-agrotehni%C4%8Dkim- mjerama…docx

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2019/08/odluka-o-komunalnom-redu.docx

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica

Sanja Špehar,mag.admin.publ.

Fotografije: Održavanih površina

  

 

Clipboard04

Poziv vlasnicima-korisnicima nekretnina na održavanje komunalnog reda u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

447 pogleda