Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Saborsko

Dana 5. lipnja 2023. održana je konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Saborsko.

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Saborsko izabrali su za predsjednika Vijeća Đorđu Momčilovića a za zamjenicu predsjednika Vijeća izabrana je Milica Čikara.

Sastav Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Saborsko:

  1. Dragana Grba, Lička Jesenica 164
  2. Milica Čikara,Lička Jesenica 129,
  3. Nenad Dragić,Lička Jesenica 37
  4. Đorđe Momčilović, Blata 12, Blata
  5. Ilija Ćalina, Blata 60, Blata
  6. Dušanka Vukelić, Lička Jesenica 112/A
  7. Danica Žakula, Lička Jesenica 206
  8. Neđeljka Grba,Lička Jesenica 167
  9. Velimir Vrcelj, Begovac Plaščanski 43A
  10. Ilija Jovetić, Lička Jesenica 211
421 pogleda