Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije u 2023. godini

Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije u 2023. godini:

 

https://www.kazup.hr/index.php/svi-javni-pozivi

 

Javni poziv otvoren je od 03.07. do 30.11.2023.

 

Cilj Javnog poziva je promidžba meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med hrvatskog podrijetla i poticanje označavanja meda Znakom ”Med hrvatskih pčelinjaka” te poticanje sudjelovanja pčelara u Programu Min. poljoprivrede pod nazivom ”Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu.”

 

Prihvatljivi prijavitelji su primarni proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka registrirani pri Hrvatskom pčelarskom savezu, upisani u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva odnosno Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji te imaju prebivalište odnosno sjedište na području Karlovačke županije.

 

Temeljem Javnog poziva prijave za dodjelu potpora male vrijednosti podnose se za mjere, kako slijedi:

 

 1. Mjera: Potpora za nabavu Nacionalne staklenke korisnicima potpore iz čl. 3. programa u prilogu

 

Iznos potpore: do 100 % prihvatljivih troškova (iznos bez PDV-a za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a), a najviše 700,00 EUR po korisniku godišnje.

 

 1. 2. Mjera: Potpora za troškove analize meda izvršene u 2023. pčelarima koji koriste Nacionalnu staklenku za pakiranje meda proizvedenog na vlastitom pčelinjaku za tržište. (vidjeti čl. 4. iz Programa u prilogu)

Uz prijavu se obavezno prilaže izvršena analiza meda i dokaz o korištenju nacionalne staklenke u 2023.

 

Iznos potpore: do 100 % prihvatljivih troškova (iznos bez PDV-a za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a), a najviše 100,00 EUR po analizi meda, za najviše 3 izvršene analize po korisniku godišnje.

 

 1. Mjera: Sufinanciranje troškova izrade, tiska promidžbenog materijala, letaka i/ili etiketa u 2023. onim pčelarima koji koriste nacionalne staklenke za pakiranje meda proizvedenog na vlastitom pčelinjaku za tržište.

Uz prijavu za dodjelu potpore obavezno se prilaže primjerak tiskanog promidžbenog materijala, letak i/ili etikete i dokaz o korištenju Nacionalne staklenke u 2023.

 

Iznos potpore: do 100 % prihvatljivih troškova (iznos bez PDV-a za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a), a najviše 350,00 EUR po korisniku godišnje.

 

 

Potrebna dokumentacija:

 

 1. Preslika računa (R1, R2) na ime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, za provedeno ulaganje i dokaz da je isti nastao i plaćen u tekućoj godini u kojoj se podnosi prijava za potporu )prilaže se račun i dokaz o plaćanju-izvod iz banke)
 2. Potvrda o podmirenim dospjelim novčanim obvezama iz Porezne uprave (ne starija od 30 dana)
 3. Preslika upisa u odgovarajući registar (pravne osobe)
 4. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskog poljopr. gospodarstva
 5. Dokaz o broju pčelinjih zajednica u uzgoju i dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
 6. Ostala obvezna dokumentacija propisana uz pojedine mjere Programa (navedena gore)
 7. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede (na propisanom obrascu)
 8. Izjava o povezanim subjektima (na propisanom obrascu)
 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava (na propisanom obrascu)
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (na propisanom obrascu)
 11. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (na propisanom obrascu).

 

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo putem web aplikacije e-prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: kristina.magdic@kazup.hr

 

 

185 pogleda