Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj NN 82/2023 i Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Iz Državnog inspektorata obavještavaju da je dana 12.7.2023. potvrđena afrička svinjska kuga u divlje svinje na području naselja Broćanac, Općina Rakovica.

Danas je na snagu stupila Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 82/2023), a koja propisuje mjere koje je potrebno provoditi u cijeloj zemlji i pojedinim područjima (zonama ograničenja i zaraženim zonama).

Rješenjem o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge određene su kao zaražene zone u Karlovačkoj županiji područje općine Rakovica, grada Slunja, općine Cetingrad, općine Plaški i općine Saborsko.

352 pogleda