Javni poziv za održavanje šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika

26.09.2023. je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

https://poljoprivreda.gov.hr/sume-privatnih-sumoposjednika/objave-javni-pozivi-javne-rasprave-predavanja/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-financiranje-radova-odrzavanja-sumskih-cesta-u-sumama-malih-sumoposjednika-za-2024/6450

Prihvatljivi podnositelji prijave:

  1. mali šumoposjednik – koji mora imati šumu i /ili šumsko zemljište na području katastarske općine gdje se cesta nalazi. Isti šumoposjednik  može podnijeti više zahtjeva.
  2. Udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga RH

Obavezni dokumenti koje prijava mora sadržavati su navedeni pod točkom 4. Javnog poziva.

Ukoliko se šumska cesta vodi kao javno dobro potrebna je samo izjava / potvrda da je jedinica lokalne samouprave, na području koje se šumska cesta nalazi, upoznata s namjerom izvođenja radova.

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja mora imati naznačen naziv i adresu podnositelja prijave, datum i vrijeme predaje u poštanski ured te obaveznu upisanu naznaku (točka 6.1. Javnog poziva).

Navedena dokumentacija uz prijavu je obavezna te nisu dopuštene eventualne dopune i/ili izmjene.

 

Prihvatljiva i neprihvatljiva ulaganja:

  1. cesta mora biti šira od 3 metra – to ćete utvrditi terenskim obilaskom nakon podnesenog zahtjeva
  2. cesta koja je kraća od 300 metara smatra se neprihvatljivim ulaganjem
  3. ukoliko je cesta javno dobro, proteže se na dvije ili više katastarskih čestica i kraća je od 2.000 metara – prolazi (znači, u zahtjev se pod rubriku katastarska čestica može navesti više katastarskih čestica koje su spojene (čine cjelinu)) – primjer: prijavljena je cesta koja prolazi preko katastarskih čestica 1511, 1512 i 1513, a duga je 1.750 metara
  4. ukoliko je cesta javno dobro, proteže se na dvije ili više katastarskih čestica i duža je od 2.000 metara – prolazi, ali se mora podnijeti više zahtjeva – primjer: prijavljena je cesta koja prolazi preko katastarskih čestica 1725, 1726 i 1727, a duga je 2.350 metara – jedan zahtjev će biti za cestu preko k.č. 1725 i 1726 (ako je kraće od 2.000 metara), a jedan zahtjev će biti za cestu preko k.č. 1727
  5. ceste s pristupnim dijelom na katastarskoj čestici koja nije šuma ili šumsko zemljište i koji dio je duži od 1/3 njezine ukupne dužine – primjer. cesta ima 3 km, od toga 2 km mora otvarati privatne šume, 1 km može biti pristupni dio kroz poljoprivredne površine, odnosno površine gdje nema privatnih šuma
  6. ceste koja prolazi kroz šume u vlasništvu Republike Hrvatske – nije prihvatljivo

Rok za podnošenje prijave kreće od 2. listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Dokumenti:

190 pogleda