JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BOŽIĆNICU UMIROVLJENICIMA ZA 2023. GODINU

Pozivaju se svi umirovljenici s prebivalištem I stalnim boravkom na području Općine Saborsko čija ukupna primanja u kućanstvu ne prelaze iznos od 400,00€ da se odazovu na ovaj poziv kako bi mogli ostvariti pravo na božićnicu.

Umirovljenici podnose zahtjev za dodjelu naknade na propisanom obrascu koji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Saborsko na adresi Senj 44, Saborsko ili ga mogu preuzeti na mrežnoj stranici Općine Saborsko (www.saborsko.hr).

Podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti zahtjevu:

  • potvrda o mirovinskom primanju za mjesec listopad 2023. godine,
  • potvrda o visini zadnje isplaćene inozemne mirovine (ukoliko ostvaruju pravo na nju),
  • potvrda o visini primanja članova kućanstva
  • kopija osobne iskaznice podnositelja zahtjeva I članova njegovog kućanstva
  • broj tekućeg ili žiro računa za isplatu

Javni poziv je otvoren do 7. prosinca 2023. godine.

Zahtjev se podnosi u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcinasaborsko@saborsko.tcloud.hr.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite na poveznicama:

JAVNI POZIV BOŽIĆNICE UMIROVLJENCI 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU

316 pogleda