plitvicka-jezera-banner

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NP Plitvička jezera – TURISTIČKA SEZONA 2024

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 128/2023), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1) od 17. srpnja 2022. godine,  članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ te sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-237 od 21. prosinca 2023. godine), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2024.), za radna mjesta koja možete pronaći na poveznici:

Oglas za zapošljavanje – turistička sezona 2024 – Nacionalni park “Plitvička jezera” (np-plitvicka-jezera.hr)

 

260 pogleda