Javni natječaj za radno mjesto: Spremač/Radnik na tekućem održavanju/dostavljač

Izvješće o provedenom javnom natječaju

Poziv na testiranje


Temeljem odredbe članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radno mjesto: Spremač/Radnik na tekućem održavanju/dostavljač – 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Dokumenti:

Tekst natječaja – SPREMAČICA

Upute kandidatima

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15.

390 pogleda