JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Saborsko da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) dostave podatke o kućama za odmor do 15. ožujka 2024. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  SABORSKO radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Članak 27. Zakona o lokalnim porezima Općine Saborsko ( dalje u tekstu: Zakon) propisuje u kojim slučajevima se ne plaća porez na kuće za odmor.

 

Sukladno članku 25. Zakona , porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.


Sukladno članku 4. Odluke o lokalnim porezima Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 58/22 i 57/23 ), porez na kuće za odmor iznosi 1,70 € po četvornom metru korisne površine.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 10,00 do 660,00 € , te za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 €, a sukladno članku 56. Zakona.

Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti na našoj web stranici ili u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO.
Na osnovu navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu: OPĆINA  SABORSKO, SENJ 44, 47306 SABORSKO ili elektronskim putem: opcinasaborsko@saborsko.tcloud.hr

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 047-571-195.

Obrazac pko – prijava poreza na kuću za odmor 2024.

296 pogleda