Pripreme za donošenje IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Saborsko

Općina Saborsko pokrenula je pripreme za donošenje IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Saborsko.
Zahtjeve sa svojim prijedlozima šaljite na e-mail: opcinasaborsko@saborsko.tcloud.hr ili poštom na adresu, Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko.
Molimo Vas da Zahtjeve predajete do 15 veljače 2024.!
Obrazac Zahtjeva preuzmite na poveznici:  Obrazac – Zahtjev za prenamjenu zemljišta
353 pogleda