Obavijest stanovnicima Općine Saborsko

Sabkom d.o.o.

Odvoz miješanog komunalnog otpada vršit će se 13.05. za naselje Saborsko, a 14.05. za naselja Lička Jesenica, Begovac i Blata.

Promijenjeni termin odvoza je radi svečanosti Dana Općine Saborsko.

84 pogleda