Obavijest – odvoz otpada

Odvoz miješanog komunalnog otpada vršit će se 27.05. za naselje Saborsko a 28.05. za naselja Lička Jesenica, Begovac i Blata.
Promijenjeni termin odvoza je radi državnog praznika Dan državnosti 🇭🇷 .

73 pogleda