Natječaji

Natječaji

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA KLASA: 604-01/17-01/00023 URBROJ: 533-20-17-0001 Zagreb, 12. listopada 2017. godine Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13 – Odluka i Rješenje

Natječaji

Natječaj za zakup poslovnog prostora-za neprofitabilne udruge građana

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Saborsko (Glasnik

Natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta

Natječaj je objavljen u NN br. 98 od 4. listopada 2017. Zadnji dan za prijavu–18.listopada 2017. Na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN

Natječaji

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA SABORSKO NAČELNIK KLASA: 604-02/17-01/1 URBROJ: 2133/15-02-17-1 Saborsko, 22. rujna 2017.godine Općina Saborsko N A T J E Č A J za dodjelu studentskih stipendija¸ Predmet

Natječaji

Natječaj je objavljen u NN br. 70 od 19. srpnja 2017. Zadnji dan za prijavu – 27. srpnja 2017.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj

Novosti

REZULTATI NATJEČAJA turistička sezona 2017.

(javni natječaj od 24. siječnja 2017. godine, ur. broj: 600/17 – objavljen dana 1. veljače 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 9/17, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)