SUDJELOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije br.23/09 ), sjednice Općinskog vijeća Općine Saborsko su javne. 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje dva dana prije održavanja sjednice putem Obrasca Prijave za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća.
Obrazac Prijave dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Općina Saborsko, Općinsko vijeće, Senj 44, 47306 Saborsko odnosno elektroničkom poštom na adresu elektronske pošte: opcinasaborsko@saborsko.tcloud.hr

Tehnički uvjeti u prostoriji u kojoj se trenutno održavaju redovne sjednice Općinskog vijeća omogućuju prisustvovanje do 5 osoba sjednici Općinskog vijeća. 


Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. 
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih i prostornih mogućnosti za normalan rad , predsjednik Općinskog vijeća će temeljem redoslijeda pristiglih prijava odrediti osobe koje mogu prisustvovati sjednici Općinskog vijeća.

Prijava za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća (obrazac) preuzmite OVDJE.