Službenici:

  • Sanja Špehar, pročelnica, kontakt: 047-571-195
  • Martina Božičević Badanjak, viši stručni suradnik za financije,gospodarstvo i pisanje projekata, kontakt: 047-801-602
  • Helena Matijašić, viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, kontakt: 047-801-602
  • Katarina Strinavić, viši stručni suradnik za udruge, civilnu zaštitu i vatrogastvo, kontakt: 047-801-602
  • Marija Hodak, referent za komunalne poslove, kontakt: 047-571-197
  • Mile Conjar, komunalni redar, mob. 099-380-4797

e-mail: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr

radno vrijeme: 7 – 15 sati

radno vrijeme sa strankama: radnim danom od 8 – 13 sati