Sabkom d.o.o.
Senj 44, 47306 Saborsko

direktorica: Martina Božičević Badanjak

Komunalno poduzeće raspolaže s kombiniranim strojem za kopanje, utovar, održavanje i čišćenje lokalnih puteva zimi , kamionom za odvoz komunalnog otpada koji se prikuplja u kontejnere raspoređene po cijeloj općini Saborsko. Direktorica komunalnog poduzeća je Martina Božičević Badanjak, a poduzeće ima 5 zaposlenika.

Internet stranica komunalnog poduzeća: SABKOM d.o.o.

odvoz-otpada-2