Sabkom d.o.o.
Senj 44, 47306 Saborsko

direktorica: Martina Božičević Badanjak

Službenik za informiranje
Melita Blašković
SABKOM d.o.o., Senj 44, 47306 Saborsko
telefon: 047 801-602
fax: 047 571-196
e-mail službenika za informiranje: melita@opcina-saborsko.hr
radno vrijeme službenika za informiranje: od 7:00 do 15:00 sati

Komunalno poduzeće raspolaže s kombiniranim strojem za kopanje, utovar, održavanje i čišćenje lokalnih puteva zimi , kamionom za odvoz komunalnog otpada koji se prikuplja u kontejnere raspoređene po cijeloj općini Saborsko. Direktorica komunalnog poduzeća je Martina Božičević Badanjak, a poduzeće ima 5 zaposlenika.


2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji komunalnog poduzeća SABKOM d.o.o.


2017.


2016.


Cjenik Usluga

odvoz-otpada-2