Kontakt

Načelnik: Marko Bićanić

Sjedište: Saborsko, Senj 44
Telefon: 047 571 200
OIB: 97869213325
MB: 2664119
IBAN: HR7523900011837800000 otvoren kod Hrvatske poštanske banke
e-mail: opcina-saborsko1@ka.t-com.hr

Službenik za informiranje: Sanja Špehar
tel: 047/571-195;
mail: sanja@opcina-saborsko.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Službenici:

Sanja Špehar, pročelnica, tel: 047-571-195

Martina Božičević Badanjak, viši stručni suradnik za financije,gospodarstvo i
pisanje projekata, tel: 047-801-602

Helena Matijašić, viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, tel: 047-801-602

Mile Conjar, komunalni redar, mob. 099-380-4797

Marija Hodak, referent za komunalne poslove, tel: 047-571-197

Marko Vuković, administrativni referent

e-mail: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr