Kontakt

 • Načelnik: Marko Bićanić
 • Sjedište: Saborsko, Senj 44
 • Telefon: 047 571 200
 • Fax: 047 571 196
 • OIB: 97869213325
 • MB: 2664119
 • IBAN: HR3725000091837800000
 • e-mail: opcina-saborsko1@ka.t-com.hr

Službenik za informiranje: Sanja Špehar

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Službenici:

 • Sanja Špehar, viši upravni referent, tel. 047-571-195
 • Martina Božičević Badanjak,  viši stručni suradnik za financije,gospodarstvo i pisanje projekata, tel. 047-801-602 (na zamjeni Helena Matijašić)
 • Mile Conjar, komunalni redar, mob. 099-380-4797
 • Marija Hodak, referent za komunalne poslove, tel. 047-571-197
 • Marko Vuković, administrativni referent

e-mail: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr