Kontakt

  • Načelnik: Marko Bićanić
  • Sjedište: Saborsko, Senj 44
  • Telefon: 047 571 200
  • Fax: 047 571 196
  • OIB: 97869213325
  • MB: 2664119
  • IBAN: HR3725000091837800000
  • e-mail: opcina-saborsko1@ka.t-com.hr

Službenik za informiranje: Sanja Špehar

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Službenici:

Radno vrijeme: 7-15 h