Na lokalnim izborima održanima 21. svibnja 2017. godine mještani općine Saborsko izabrali su općinskog načelnika Marka Bićanića, kontakt: 099-2121-073


Sjedište: Saborsko, Senj 44
Telefon: 047 571 200


Za zamjenika načelnika iz reda nacionalne manjine izabran je: 

Nikola Grba, zamjenik iz reda srpske nacionalne manjine, kontakt: 099 738 3096


Riječ načelnika:

Općina Saborsko je zajedno sa predstavnicima privatnog i javnog sektora 2014. započela izradu Razvojne strategije Općine Saborsko kao svojevrsnog poslovnog plana za razdoblje od 2014. do 2020. To je do sada najopsežniji razvojni dokument na našem području.
Doduše, odmah poslije rata u suradnji sa Institutom za turizam izrađena je vrlo ozbiljna studija razvoja Općine Saborsko koja se bazirala na turizmu, na tradicijski građenim stambenim i gospodarskim objektima te na ekologiji. Međutim, kako je Saborsko u ratu potpuno uništeno, a u programu obnove izgrađeni su sasvim drukčiji, odnosno tipski stambeni objekti koji se više nisu uklapali u plan time je ona djelom izgubila vrijednost.
Najvažnije razvojno pitanje prilikom izrade ovog dokumenta za predstavnike Radne skupine bilo je kako definirati jasne programe i projekte ubrzanog i održivog razvoja, te motivirati stanovništvo da se aktivnije uključe u realizaciju projekata koji se mogu u značajnom iznosu financirati iz EU fondova. Također je važno bilo pokazati domaćim i stranim investitorima da ovaj prostor vezan uz Nacionalni park Plitvička jezera ima budućnost.
Strategija razvoja Općine Saborsko bavi se analizom problema i cijelim nizom razvojnim pitanja. Među njima je i ono kako osigurati značajniju demografsku obnovu i naseljavanje naše ratom opustjele ruralne sredine. Nismo sigurni da smo na njega odgovorili na pravi način ali smo ga otvorili.
Na sudjelovanje u izradi Strategije pozivali smo mnoge osobe iz svih slojeva stanovništva i svih dijelova općine. Iako odaziv nije bio najbolji kritičan broj dionika se odazivao, što se vidi iz popriličnog broja projekata i projektnih ideja koje su predlagali obrtnici, OPG-ovci, iznajmljivači apartmana, razne udruge itd. Dakle ljudi sa vizijom i s nekim već gotovim poslovnim projektima koje žele i hoće dograditi, proširiti, unaprijediti.
Vjerujem da će ova Strategija razvoja Općine Saborsko pomoći svakom žitelju i poduzetniku zainteresiranom za stjecanje dohotka na području općine. Ona nudi niz informacija na osnovu kojih će se budući poduzetnici moći odlučiti: zašto i na koji način raditi, s kojim ciljem i za čije dobro. Njen cilj je, između ostalog, potaknuti sve naše žitelje da u svakom obliku postanu aktivniji. Da shvate da zajedno sa lokalnom samoupravom imaju mogućnosti za razvoj, da svi ovi ciljevi, mjere i projekti nisu samo slovo na papiru nego ozbiljno posloženi i ostvarivi planovi.
Na prvi pogled može se učiniti da u ovom strateškom dokumentu postoji puno neostvarivih želja izraženih kroz projektne prijedloge. Posebno se to odnosi na projekte iz planova Karlovačke Županije, Nacionalnog parka Plitvička jezera, Hrvatskih cesta i naravno planove Općine Saborsko, te privatnog sektora. Uvjeren sam da se dobar dio tih projekata može realizirati u planskom periodu ukoliko to želimo.
Strategija preferira odgovorno i stručno korištenje svih naših raspoloživih resursa na način da te resurse ne uništimo već da ih ostavimo kao tradicionalno vrijedno prirodno naslijeđe budućim generacijama.
Strategija zadovoljava dugoročne razvojne ciljeve naše zajednice i otvorena je za stalna poboljšanja i kvalitetne kritičke dorade.
Ako sve predviđeno uspijemo pokrenuti, pomaknuti sa pozicije ideje, a dobar dio i ostvariti do 2020. godine, onda ne žalimo truda na izradi i provedbi Strategije.
Vjerujem da će ovaj strateški dokument biti čitan i korišten od strane dionika iz lokalne zajednice i svih njenih stanovnika koji žele razvijati sebe i okruženje u kojem žive, a posebno da će koristiti svima onima koji imaju namjeru javljati se na natječaje EU fondova pa i fondova pod pokroviteljstvom hrvatskih ministarstava, a koji se upravo u ovom strateškom razdoblju otvaraju.

Načelnik Općine Saborsko
Marko Bićanić