VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SABORSKO 2021. – 2025. 

RED.BR.

IME I PREZIME

MOBITEL

ADRESA

1.

DANICA CONJAR (HDZ) – predsjednica

099-744-2164

SENJ 64, SABORSKO

2.

JOSO SABLJAK-potpredsjednik (HDZ)

099-438-3317

SENJ 75,

SABORSKO

3.

VELIMIR VRCELJ (SDSS)

098-423-090

BEGOVAC PLAŠČANSKI 43 A, SABORSKO

4.

LJILJANA  MATOVINA (HDZ)

047-571-082

095-547-9590

FUNTANA  29, SABORSKO

5.

MILAN MATOVINA (HSS)

098-9087-952

SENJ 24, SABORSKO

6.

NIKOLA SERTIĆ(HDZ)

098-955-4699

SENJ 54, SABORSKO

 

7.

ŽELJKO DUMENČIĆ (HDZ)

099-643-7440

BORIK 15, SABORSKO