Ostali važni dokumenti

 


02.8.2023.


31.5.2023.


20.10.2021.


20.10.2020.


01.10.2020. 


21.07.2020.


4. 12. 2018.


29.06.2018.


22.11.2017.


16.08.2017.

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Saborsko, Senj 44, Saborsko ili na e-mail opcina-saborsko1@ka.htnet.hr

Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Jedinstveni upravni odjel, Općina Saborsko, Senj 44, Saborko.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE


Izjava o fiskalnoj odgovornosti
2016.


Prava i olakšica za invalidne osobe i djecu s teškoćama u razvoju

10.1.2019.


Nerazvrstane ceste


Civilna zaštita


Socijalni program


Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Saborsko

22. 5. 2018.

 

7. lipnja 2018.


Demografske mjere i stambeno zbrinjavanje na području općine saborsko

 


Položajni plan groblja


Program javnih potreba

2014.

 

2013.

 

2012.